CAC KHOA HOC LAP TRINH TIENG VIET MIEN PHI

Khóa học lập trình tiếng việt miễn phí (P3)

TypeScript

Ngôn ngữ của Microsoft khiến việc lập trình với JavaScript giống OOP cổ điển như Java hay C# hơn, giờ mọi framework đều hỗ trợ và khuyến khích nên dùng TypeScript, thực ra là nó sẽ convert TS sang JS trước khi build web thôi

Để lại một nhật xét sẽ giúp ích tôi cải thiện các bài viết của mình.

vi