CAC KHOA HOC LAP TRINH TIENG VIET MIEN PHI

Khóa học lập trình tiếng việt miễn phí (P2)

Front End Web Framework

Do làm việc mà cứ tab qua tab lại giữa 3 file HTML CSS JS là 1 công việc đánh vật, nhàm chán nên sinh ra Framework để mọi thứ dễ hơn.

React JS + Redux

Nhiều tuyển dụng nhất

Vue JS

Hàng Tàu nhưng phải nói là đơn giản và dễ nhất

Angular

Hàng của Google

Next JS

Tốt cho SEO

Để lại một nhật xét sẽ giúp ích tôi cải thiện các bài viết của mình.

vi