Website giới thiệu – Camera

Mô tả

Website giới thiệu công ty kết hợp với bán hàng. Giao diện đơn giản theo yêu cầu của đơn vị.

  • Đăng sản phẩm
  • Quản lý đơn hàng
  • Quản lý tin đăng.
  • v.v.

Công nghệ

vi